Cavi·art® gør en forskel!

  • Cavi·art® bidrager til at sikre fremtidens fiskebestande, biodiversiteten og de maritime økosystemer.
  • Bruger du Cavi·art® i stedet for fiskerogn, undgår vi at konsumere de næste generationer af fisk og dermed forstyrre havets økosystem.
  • Vi bidrager til at biomassen i havene ikke blot bibeholdes – men øges.
  • Vores veganske caviar kan erstatte stenbiderrogn, lodderogn, silderogn, lakserogn, flyvefiskerogn med flere.
  • Vi bruger bærdygtig havtang fra Frankrig og Norge.

Mange er enige i at Cavi·art® gør en forskel og derfor anbefaler de vores produkter:

Læs mere om vores plante-baserede kaviar i næste afsnit.

Læs mere om vores bæredygtige produkter.

Cavi·art® gør en forskel – det er fremtiden indenfor rogn

Vi bidrager til en mere intelligent, nænsom og bæredygtig
udnyttelse af havets ressourcer.

Bruger du Cavi·art® i stedet for fiskerogn undgår vi sammen at konsumere de næste generationer af fisk og dermed forstyrre havets økosystem.
Dermed bidrager vi sammen til at bevare fremtidens fiskebestande.

Vi kæmper for at biomassen i havene ikke blot bibeholdes men øges. Det er nu der skal handles for at hjælpe fiskebestandene.

Havet er et følsomt økosystem, der skal behandles med respekt. Derfor stiller vi krav til vore leverandører af tang og forlanger, at tangen høstes på naturens præmisser, så produktionen af Cavi·art® hele vejen er bæredygtig og bidrager til at opretholde en naturlig balance i havet.

Vores produkter gør en forskel for FN’s verdensmål nr. 14.

Kontakt os hvis du har interesse i vores produkter.