Cavi·art® gör skillnad!

  • Cavi·art® bidrar till att säkra framtidens fiskbestånd, mångfalden och de marina ekosystemen.
  • Använder du Cavi·art® i stället för fiskrom, avstår du också från att konsumera kommande fiskgenerationer och att förstöra havets ekosystem.
  • Vi bidrar inte bara till att biomassan i haven bibehålls – utan faktiskt ökas.
  • Vår veganska kaviar kan bland annat ersätta stenbitsrom, loddrom, sillrom, laxrom och flygfiskrom.
  • Vi använder ekologisk havstång från Frankrike och Norge.

Många är överens om att Cavi·art® gör skillnad och därför rekommenderar de våra produkter:

Läs mer om vår växtbaserade kaviar i nästa avsnitt.

Läs mer om våra ekologiska produkter.

Cavi·art® gör skillnad – det handlar om romens framtid

Vi bidrar till en intelligentare, hänsynsfullare och hållbarare
exploatering av havets resurser. Om du använder Cavi·art® i stället för fiskrom kan vi tillsammans undvika att konsumera kommande fiskgenerationer och på så sätt förstöra havets ekosystem.
Därmed bidrar vi tillsammans till att bevara framtidens fiskbestånd.

Vi kämpar för att havens biomassa inte bara bevaras men också ökas. Det krävs handling nu för att hjälpa fiskbestånden.

Läs mer om varför du bör tänka på klimatet när du äter

Havet är ett känsligt ekosystem som måste hanteras med respekt. Därför ställer vi krav på våra tångleverantörer och kräver att tången skördas på naturens premisser, så att produktionen av Cavi·art® är helt ekologisk och bidrar till att upprätthålla en naturlig balans i havet.

Våra produkter gör skillnad för Fn:s globala mål nr. 14.

Kontakta oss om du vill veta mer om våra produkter.