Integritetspolicy

När du besöker vår webbsida samlas upplysningar in om dig som används till att anpassa och förbättra vårt innehåll och till att höja värdet i de annonser som visas på sidan. Om du inte vill att det samlas in upplysningar om dig, bör du ta bort dina kakor (se vägledning) och undvik att använda webbsidan. Nedan har vi detaljerat vilken information som samlas in, varför och vilka tredjeparter som har tillgång till dem.

Kakor

Webbsidan använder ”kakor”, det är en textfil som sparas på din dator, mobil eller motsvarande i syfte att känna igen din enhet, komma ihåg inställningar, skapa statistik och målinriktade annonser. Kakor innehåller ingen skadlig kod som exempelvis virus.

Det är möjligt att ta bort eller blockera kakor. Se vägledning: http://minecookies.org/cookiehandtering

Om du tar bort eller blockerar kakor kommer annonseringen att bli mindre relevanta för dig och dyka upp oftare. Du riskerar även att webbsidan fungerar mindre bra, eller att inte få tillgång till visst innehåll.
Webbsidan innehåller kakor från tredjeparter som i varierande mängder kan omfatta:

• Googles analys- och annonsverktyg
• Sociala medier
• Active Campaign

Personupplysningar

Generellt

Personupplysningar är all typ av information som på något vis kan hänvisa till dig. När du använder vår webbsida samlar vi in och behandlar massor av sådan information.

Typisk information som vi samlar in och behandlar om dig: Ett unikt ID och tekniska upplysningar om din dator, tablett eller mobiltelefon, ditt IP-nummer, geografisk placering, samt vilka sidor du klickar på (intressen). Såvida du samtycker till och uppger sådan information behandlas även: Namn, telefonnummer, e-mail och adress.

Säkerhet

Vi har tagit tekniska och organisatoriska åtgärder mot att dina upplysningar oavsiktligt eller olovligt raderas, offentliggörs, tappas, förringas eller hamnar i obehöriga händer, missbrukas eller i övrigt hanteras olagligt.

Syfte

Informationen används till att identifiera dig som användare och visa dig de annonser som troligtvis är mest relevanta för just dig, och för att leverera den service du efterfrågat. Dessutom använder vi informationen till att optimera vår service och vårt innehåll.

Lagringstid

Informationen lagras så länge det är tillåtet i förhållande till gällande lag, och den raderas när den inte längre behövs. Lagringstiden beror på informationens karaktär och bakgrund. Det går därför inte att ge en generell tidpunkt för när informationen raderas.

Vidarebefordrande av information

Information om din användning av webbsidan, vilka annonser du mottar och eventuellt klickar på, geografisk placering, kön och ålder o.s.v. vidarebefordras till tredjepart i den utsträckning vi känner till informationen. Du kan se vilka tredjeparter det handlar om i avsnittet om ”Kakor” ovan. Informationen används i annonseringssyfte.

Utöver detta nyttjar vi flera tredjeparter för lagring och hantering av data. Dessa hanterar uteslutande information för vår räkning och har inga rättigheter att använda informationen för egen del.

Vidarebefordrande av personlig information som namn och e-mail o.s.v. sker endast om du godkänt detta i förväg. Vi använder endast databehandlare i EU eller i länder som kan skydda din information ordentligt.

Insyn och klagomål

Du har rätt att få information om vilka personuppgifter som vi hanterar om dig. Du kan även när som helst protestera mot att dessa uppgifter används. Du kan även ta tillbaka ditt godkännande för att uppgifter om dig hanteras. Om den information som hanteras om dig inte stämmer, är det din rättighet att den korrigeras eller raderas. Förfrågningar om detta kan skickas till xxx@cameleon.dk.

Om du vill klaga över vår hantering av dina personuppgifter kan du också kontakta Datainspektionen.

Utgivare

Webbsidan ägs och publiceras av:
Jens Møller Products ApS
Hi-Park 411
7400, Herning
Telefon: +45 97811189